drinking

Flessenwater

plasticflessen

Dikwijls wordt gedacht dat flessenwater steeds van uitmuntende kwaliteit is. Maar is dit altijd wel zo ?

Er zijn verschillende soorten flessenwater:

Tafelwater
Dit kan zowel leidingwater als grondwater zijn. Dit flessenwater moet aan de drinkwaternorm voldoen. Behalve grote flessenwaterbedrijven zijn er ook een aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven die hun eigen kraantjeswater in flessen verkopen... In Nederland verkoopt de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij flessenwater onder de naam Prise d'eau, en komen het kraantjeswater en het bronwater uit dezelfde pompinstallatie. De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) verkoopt het water uit haar bronnen te Anloo ook in flessen onder het merk Anl 'eau.

Bronwater
Is grondwater uit ondiepe of diepe watervoerende lagen. Dit flessenwater moet aan de drinkwaternorm voldoen.

Mineraal water
Dit is onbehandeld grondwater. Dit flessenwater moet niet aan de drinkwaternorm voldoen. Deze onlogische situatie is in feite nog steeds een overblijfsel van de traditie van kuurwater uit de 19e eeuw! Mineraal water werd gedronken om te kuren en om daardoor bepaalde minerale tekorten in het menselijk lichaam aan te vullen (bv. magnesium, fluor, natrium).
Evenwel wordt dit mineraal water nu dagdagelijks gedronken! Een aantal flessenwaters heeft hoge gehalten aan fluor en natrium.Vooral téveel fluor is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Dagdagelijks water drinken dat niet aan de drinkwaternorm beantwoordt is af te raden omdat je er op langere termijn gezondheidsproblemen door kan krijgen.
Voor mineraal water is een aparte wetgeving geldig, die deze afwijking op de drinkwaternorm toelaat en derhalve toegelaten wordt door de Hoge Raad voor de Geneeskunde. Deze wetgeving is nog steeds gebaseerd op het feit dat mineraal water 'kuurwater' is.
Hoewel voor een aantal minerale waters door het Federaal Voedselagentschap de verplichting werd opgelegd om op het etiket het fluorgehalte in mg/l te vermelden (1,5 mg/l is drinkwaternorm), alsook de vermelding "niet geschikt voor zuigelingen en zwangere vrouwen", wordt dit meestal vergeten.

Meer weten ?

Flessenwater komt volgens de websites van enkele grote merken ofwel uit boorputten die het water uit de diepe ondergrond halen, ofwel uit bronnen. Naast minerale waters, die onbehandeld zijn worden ook geprepareerde waters gebotteld.
Het merk Bonaqua van Coca Cola is daar het beste voorbeeld van. Via ozonbehandeling en omgekeerde osmose wordt water geconditioneerd tot het de juiste gestandaardiseerde eigenschappen heeft. Met andere woorden er worden mineralen weggehaald en toegevoegd tot het de gewenste smaak en samenstelling heeft. Bonaqua en andere geprepareerde waters kunnen van elke soort water gemaakt worden, vaak is dit gewoon van leidingwater.

naar boven